STATEMENT


Munkáim középpontjában ezen határok elmosása, valamint az analógiás gondolkodás, nézőpontváltás áll, mellyel szokatlan közelségbe kerül két - vagy több egymástól távolabb eső terület, legyen szó akár a természet és ember közötti párhuzamokról, vagy a temészetes és mesterséges viszonyáról. Keresem a természethez való vonzódásunk eredetét, és megkérdőjelezem az egyértelműnek vett kapcsolódást.

A természet és a civilizáció valójában nem különbözik egymástól. Egy távolabbi perspektívából nézve a tárgyak, ruháink, eszközeink, de akár a robotok is a természet részét képezik. Hiszen az hozta létre őket, ha megegyezünk abban, hogy az emberek a természet részei. 

A nézőpont mindent képes más dimenzióba helyezni. Ahogyan mi az mondjuk egy hódvárra, hogy természetes, mert a hód a környezetében található anyagokból építette fel, ugyanúgy mondhatná a hód is, hogy a robot naturális, mert az ember a környezetében található anyagokból építette fel.  


RÓLAM

1988- ban születtem Szegeden. 3 évet hallgattam a BME építész karán, majd 2012-től a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakára jártam, ahol 2017 ben diplomát szereztem. Mesterem Révész László László volt. 


Jelenleg Kismaroson élek és alkotok, ezen felül pedig Budapesten a Manzart Rajziskolában vagyok művészeti oktató.

KIÁLLÍTÁSOK

Csoportos kiállítások2022- Dunaharaszti, Napok hordaléka

2022- Somlóvásárhely, Geo 2

2022- Budapest, Eleven tavasz, Bartók Béla Boulevard

2022- Szentendre, MANK, Személyes utópiák


2021. Szolnok, Magyar Festészet Napja, fiatal generáci

2021- Budapest, EMET székház, Szintézis

2021- Miskolc, Városháza, Szintézis

2021- Szentendre, MANK, Kapcsolatok

2021- Kapolcs, Kalapos kert, MANK, Arttention

2021- Budapest, Zikkurat, MFN- Női vonal


2019- Budapest, Hello Wood Zichy udvar - Élő Magyar Festészet, fiatal generáció

2019 - Újpest, A nő

2019- Újpest, Gumi ételek (tanár-diák kiállítás)

2019- Budapest, Eco Town rendezvény

2018/19 - Budapest, High Five

2017 - Budapest, Entrée 2017

2 017 - Budapest, MKE- diploma kiállítás

2016 - Havirov, (Csehország) - Unexpectid trip to Havirov

2015 - Budapest, Labor Galéria - R cru, Tükrök c. közös munkával

2015 - Budapest, B32 Galéria- Harmad, negyedév

2015 - Város Boltja, a fény ébredése

2015 - MKE, Amadeus alapítvány kiállítása

2014 - Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, R cru (Révész osztály) közös projektje

2013 - Falerone (Olaszország) - művészeti tábor közös kiállítása

2013 - Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, Garnier Olia festők DíjaAJÁNLÓ

Horváth Márk esztétától"A természet és a kultúra, pontosabban a technológiailag komplexifikált társadalom viszonyának dilemmája a természettudományok és a kortárs kontinentális filozófia mellett a képzőművészeti figyelem középpontjában is megtalálható. Olyan új irányzatok, mint a spekulatív realizmus, az új materializmus, vagy a különböző poszthumanizmusok csatlakoznak az úgynevezett nonhumán fordulathoz, amely ember és természet viszonyáról kíván posztantropocentrikusan, tehát nem emberközpontú módon gondolkodni. Ez a kérdés túlmutat eszmei áramlatokon, esztétikai trendeken vagy divatirányzatokon, hiszen az ökológiai válság kíméletlen aktualitással veti fel a modernitás különböző szellemi tendenciáinak fenntarthatóságát.

Lajkó Nóra művészetét áthatja a mesterségesség és a természetesség kettőségének, vagy Giles Deleuze kifejezésével élve bináris gépezetének megtörési kísérlete, egy olyan vállalkozás amelyre érzékenyen ambivalens választ ad. Hol a természetességet viszi az otthon interioritásába, hol a mesterséges elnagyolt és túlzó formanyelvét helyezi el az úgynevezett természetben. Alkotásai nem csak komoly esztétikai értékkel bírnak, de a természet és a kultúra kettősségének dekonstruálására vagy árnyalására is képesek. Vajon az ember által átalakított, módosított, megművelt erdők, vagy többszáz évnyi mezőgazdasági termelés által módosított mezők mennyire tekinthetőek a természet részének? Az antropocénben az ember, mint geológiai erő a környezet teljes egészére kihat. Lajkó Nóra alkotásaiban partikuláris és sajátos megoldásokkal reflektál ezen általános kérdésekre. Az "Ember- Tárgy- Természet" című installáció egy olyan hibrid természetkulturális elrendeződést mutat fel, amelyben a természet mimetikus utánzása a humanizmus és az antropocentrizmus drámai leépítésével kapcsolódik össze. Vajon az antropocénben a természet középpontjában egy vérvörös szív állna, amely valójában mégis visszavezet ahhoz a természethez, amelybe a modern természettudomány visszahelyezte az embert? A megtört ember posztantropocentrikus művészeti megnyilvánulásaként értékelhetjük Lajkó pályaművét, amelyet esztétikai értékei mellett aktualitása miatt is támogatásra méltónak találok."

Horváth Márk, esztéta, filozófus

Budapest

2020.02.01.