Ajánló

Horváth Márk esztéta, filozófustól

A természet és a kultúra, pontosabban a technológiailag komplexifikált társadalom viszonyának dilemmája a természettudományok és a kortárs kontinentális filozófia mellett a képzőművészeti figyelem középpontjában is megtalálható. Olyan új irányzatok, mint a spekulatív realizmus, az új materializmus, vagy a különböző poszthumanizmusok csatlakoznak az úgynevezett nonhumán fordulathoz, amely ember és természet viszonyáról kíván posztantropocentrikusan, tehát nem emberközpontú módon gondolkodni. Ez a kérdés túlmutat eszmei áramlatokon, esztétikai trendeken vagy divatirányzatokon, hiszen az ökológiai válság kíméletlen aktualitással veti fel a modernitás különböző szellemi tendenciáinak fenntarhatóságát.

Lajkó Nóra művészetét áthatja a mesterségesség és a természetesség kettőségének, vagy Giles Deleuze kifejezésével élve bináris gépezetének megtörési kísérlete, egy olyan vállalkozás amelyre érzékenyen ambivalens választ ad. Hol a természetességet viszi az otthon interioritásába, hol a mesteségess elnyagolt és túlzó formanyelvét helyezi el az úgynevezett természetben. Alkotásai nem csak komoly esztétikai értékkel bírnak, de a természet és a kultúra kettősségének dekonstruálására vagy árnyalására is képesek. Vajon az ember által átalakított, módosított, megművelt erdők, vagy többszáz évnyi mezőgazdasági termelés által módosított mezők mennyire tekinthetőek a természet részének? Az antropocénben az ember, mint geológiai erő a környezet teljes egészére kihat. Lajkó Nóra alkotásaiban partikuláris és sajátos megoldásokkal reflektál ezen általános kérdésekre. Az "Ember- Tárgy- Természet" című installáció egy olyen hibrid természetkulturális elrendeződést mutat fel, amelyben a természet mimetikus utánzása a humanizmus és az antropocentrizmus drámai leépítésével kapcsolódik össze. Vajon az antropocénben a természet középpontjában egy vérvörös szív állna, amely valójában mégis visszavezet ahhoz a természethez, amelybe a modern természettudomány visszahelyezte az embert? A megtört ember posztantropocentrikus művészeti megnyilvánulásaként értékelhetjük Lajkó pályaművét, amelyet esztétikai értékei mellett aktualitása miatt is támogatásra méltónak találok.

Horváth Márk, esztéta, filozófus

Budapest

2020.02.01.